Wystawa zdjęć z obozu na granicy syryjsko tureckiej

Zdjęcia są zrobione przez naszych wolontariuszy
Pieczemy chleb 🍞
Pieluchy dla dzieci. Gdy ich nie ma, rodzice piorą te zużyte.
To nasza szkoła. Tej zimy dwa razy szkoła została zalana. Po raz trzeci kupiliśmy namiot.
Gotowanie posiłku
Babcia i wnuczka.
Naszym marzeniem jest to, żeby każdego dnia dzieci dostawały w szkole posiłek
Nasze dzieci są wspaniałe. Zasługują na dobre życie
✅Zdjęcia z wystawy na rynku w Katowicach w Dzień Solidarności z Uchodźcami. Zdjęcia zrobione przez wolontariuszy Światło dla Syrii – Light For Syria . Jesteśmy tam, gdzie nie dociera pomoc dużych organizacji. Nie pozwól zatrzymać tej pomocy przez obojętność. Fundacja czwarty rok niesie pomoc i wciąż jest mało dostrzegalna. Ta obojętność zabija.
▶️Pomoc transgraniczna ONZ na przejściach w północno zachodniej Syrii może zostać kolejny raz zablokowana przez veto Rosji.
▶️Sytuacja w kraju jest katastrofalna. Szacuje się, że 13,5 mln Syryjczyków, z których prawie połowa to dzieci, pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Wielu doświadczyło przemocy. Ci, którzy stracili domy, mieszkają w obozach, u krewnych lub znajdują schronienie w szkołach lub innych budynkach użyteczności publicznej. Opieka medyczna w Syrii w dużej mierze upadła. Zaopatrzenie w żywność również stało się trudne, a prawie jedną trzecią dzieci uważa się za niedożywione. Miliony dzieci przeżywają traumę. Byli świadkami przemocy i stracili rodziców, krewnych i przyjaciół.