Jak mogę pomóc? / Get involved

Get involved

We are a foundation dedicated to providing humanitarian aid to the civilian population in Syria. You can support our activity!
Our account number of the Foundation „Light for Syria”:

PKO Bank Polski:                                                                                                                                     131020 2906 0000 1302 0393 8784

CODE SWIFT PKO BP:
BPKOPLPW 13102029060000130203938784

IBAN PKO BP:
PL 13102029060000130203938784

https://www.paypal.me/swiatlodlasyrii

swiatlodlasyrii@gmail.com

Payment regulations:

The website may provide electronic payments. Payment methods available:

A) Credit cards: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
B) On-line payments
C) Mobile payments „BLIK”

Fanipay - metody płatności

The entity providing online payment services by electronic means is Blue Media S.A.

If a refund is required for a transaction made with a payment card, the refund will be sent to the bank account assigned to the payer’s payment card.

 Jak mogę pomóc?

Jesteśmy fundacją zajmującą się niesieniem pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w Syrii. Możesz wesprzeć naszą działalność!

Nr konta fundacji „Światło dla Syrii”, na które gorąco prosimy o wpłaty:

PKO Bank Polski:
13 1020 2906 0000 1302 0393 8784

KOD SWIFT PKO BP:
BPKOPLPW 13102029060000130203938784

IBAN PKO BP:
PL 13102029060000130203938784

https://www.paypal.me/swiatlodlasyrii                                                                                                                                                swiatlodlasyrii@gmail.com

Regulamin płatności FaniPay:

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:

A) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
B) Płatności online
C) Płatności mobilne BLIK

Fanipay - metody płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wpłacającego.