PROJEKTY KULTURALNE / CULTURAL PROGRAMS

Nowym zadaniem, które podejmuje Fundacja Światło dla Syrii jest udzielanie wsparcia, w tym również w rozwoju artystycznym i promocji twórczości, artystom pochodzącym z miejsc dotkniętych kryzysem humanitarnym, którzy trafili pod opiekę Fundacji.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektów kulturalnych, w szczególności dotyczących  twórczości Ayooba AlSharefy jest Beata Sokołowska ( e-mail: beata.sokolowska@gmail.com).