Nasza misja / Our Mission

„Jedni drugich brzemiona noście”/ ”Carry each other’s burdens”

ENG

1. Organizing humanitarian and charitable aid for the civilian population in Syria, massively displaced from their family homes as a result of the military operations that started in 2011.

2. Help with food.


3. Settlement assistance in Syria.


4. Settlement assistance in the territory of the Republic of Poland and abroad.


5. Other humanitarian and charitable aid provided to the civilian population in Syria.

PL

1. Organizowanie pomocy humanitarnej i charytatywnej dla ludności cywilnej w Syrii, masowo wysiedlanej ze swoich domów rodzinnych wskutek działań wojennych trwających od 2011 roku.

2. Pomoc w zakresie wyżywienia.


3. Pomoc w zakresie osiedlania na terenie Syrii.


4. Pomoc w zakresie osiedlania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.


5. Inna pomoc humanitarna i charytatywna świadczona dla ludności cywilnej w Syrii.