Tłumacze współpracujący z Fundacją

Maja Jaszewska

Dziennikarka, poetka, pisarka. Autorka licznych artykułów i wywiadów publikowanych na łamach Zwierciadła, Sensu, Twojego Stylu, Tygodnika Powszechnego, Styl.pl, Mody na Zdrowie.

Autorka książek: „W co wierzę?”, „Nie i Tak. Rozmowa z Adamem Ferencym”, „Gwiazdeczka”

Rozmowy, które przeprowadziła z doktorem Zenonem Waldemarem Dudkiem ukazały się w dwóch książkach – „Psychologia mitów greckich” oraz „Archetypy, mity, symbole. Refleksje jungowskie o psyche”

Autorka dwóch tomików poetyckich – „Talitha kum” i „Bardo”.

Nina Jaszewska 

Urodzona w 1996. Autorka projektu społecznego „Ukraina – domy bez kobiet”, dziennikarka, poetka, autorka wierszy, wywiadów i artykułów. Publikowała między innymi na łamach: „Instytutu Obywatelskiego”, „Liberte!”, „Wakatu”, „Miesięcznika Ewangelickiego”, „Tlenu Literackiego”.